Ján Lichner

Ján Lichner
absolvent Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

  • 2005–2008 – advokátsky koncipient
  • od. r. 2009 – advokát s prevažným zameraním praxe na zastupovanie v sporových, trestných konaniach a vypracovávanie právnych analýz
  • zakladateľ Lichner Legal s.r.o.

Jazyky

angličtina – slovom a písmom

Michal Lichner


absolvent Právnickej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

  • 2012–2016 – advokátsky koncipient
  • od r. 2017 – advokát s prevažným zameraním praxe na korporátnu, zmluvnú agendu a zastupovanie v trestných konaniach 

Jazyky

angličtina – slovom a písmom